Profesjonalne Systemy Alarmowe, CCTV
Alarmy Częstochowa
 
 
NASZA OFERTA / SYSTEMY ALARMOWE / Centrale alarmowe

> SYSTEMY ALARMOWE
   · Centrale alarmowe
   · Czujniki ruchu
   · Sygnalizatory
   · Dialery i moduły GSM
   · Zasilacze
   · Przyciski napadowe
   · Urządzenia radiowe
   · Akumulatory
     bezobsługowe

 >
KONTROLA DOSTĘPU
 >
TELEWIZJA     PRZEMYSŁOWA
 >
DOMOFONY I
    VIDEODOMOFONY
 >
SIŁOWNIKI DO BRAM
 >
INSTALACJE
    PRZECIWPOŻAROWE
 > INSTALACJE
    TELEFONICZNE I     ANTENOWE

 

 

Centrala alarmowa SATEL model CA-64

 
System CA-64 to znacznie więcej niż tylko centrala alarmowa. Oferuje szerokie spektrum możliwości,
zarówno dla średnich, jak i większych obiektów, w sposób elastyczny dopasowując się do potrzeb nawet najbardziej wymagających klientów.
 Dane techniczne
Napięcie zasilania płyty głównej
AC 20.24V
Pobór prądu przez centralę
120mA
Nominalne napięcie zasilacza
13,6 - 13,8 V
Całkowita wydajność zasilacza
3A
Pobór prądu przez manipulator LCD min./maks.
60/125mA
Obciążalność wyjść OUT1...OUT4
3A
Obciążalność wyjść OUT5...OUT16
50mA
Obciążalność wyjścia +KPD
3A
Obciążalność wyjść +EX1 i +EX2
łącznie 3A
Prąd ładowania akumulatora przełączany
500/1000mA
Zakres temperatur pracy
0...+55°C

 

Właściwości systemu:

 • 64 wejścia
  - wybór konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC
  - duży wybór typów reakcji
  - kontrola obecności i poprawności działania czujki
 • 66 wyjść
 • 32 strefy
  - sterowanie przez użytkownika, timery, wejścia sterujące
  - możliwość uzależnienia stanu od innych stref
  - możliwość zgrupowania w 8 partycjach
  - czasowe ograniczenie dostępu
 • sterowanie systemem
  - manipulatory LCD
  - komputer użytkownika (port RS-232 lub łącze telefoniczne)
  - klawiatury strefowe
 • oprogramowanie
  - pamięć FLASH
  - łatwość rozbudowy o nowe funkcje
  - aktualizacja oprogramowania przez port RS-232 bez konieczności demontażu
 • programowanie
  - lokalnie przy pomocy manipulatora LCD
  - lokalnie przy pomocy komputera podłączonego do portu RS-232
  - zdalnie przy pomocy komputera łączącego się z centralą za pomocą modemu
  - pamięć FLASH zachowująca ustawienia centrali nawet po odłączeniu zasilania
 • pamięć zdarzeń
  - nieulotna
  - ponad 6000 zdarzeń
  - włączenia, wyłączenia, awarie, alarmy itp.
  - użyte funkcje
  - data i godzina wystąpienia
 • hasła
  - 1 hasło serwisowe
  - 8 haseł administratora
  - 192 hasła użytkowników
  - kilkanaście typów haseł użytkownika z możliwością definiowania dodatkowych uprawnień określających zakres dostępu do systemu w zależności od typu hasła i uprawnień, menu funkcji w manipulatorze dostosowuje się do indywidualnego użytkownika
  - wybór klawiatur, zamków szyfrowych i czytników kart zbliżeniowych, które użytkownik będzie mógł obsługiwać prefiksy, ułatwiające okresową zmianę haseł i zapewniające lepszą ochronę przed nieuprawnionym dostępem do obiektu
  - definiowanie stref chronionych dwoma hasłami
 • definiowanie nazw użytkowników, stref, wejść, wyjść, modułów dla ułatwienia sterowania, kontroli i przeglądania pamięci zdarzeń
 • timery
  - 64 timery systemowe (dzienny i tygodniowy rytm pracy, okresy wyjątkowe, określane przez serwis)
  - 32 timery strefowe (czas załączenia i wyłączenia określany przez użytkownika)
 • kontrola dostępu
  - kontrola stanu drzwi i sterowanie ryglami przy pomocy klawiatur strefowych, zamków szyfrowych, czytników kart zbliżeniowych i pastylek DALLAS
  - każdy moduł kontroli dostępu posiada dodatkowe wejście do kontrol i stanu drzwi, dzięki czemu nie jest wymagane podłączenie czujki bezpośrednio do centrali i nie zmniejsza się ilość dostępnych wejść dozorowych centrali
 • monitoring telefoniczny
  - 4 numery stacji (2+2 numery rezerwowe)
  - 9 identyfikatorów
  - formaty transmisji - podstawowe 4/2, Ademco Contact ID lub TELIM
 • powiadamianie
  - 16 numerów telefonów
  - 16 komunikatów w formie nagrania audio
  - 64 komunikaty tekstowe do przesłania na pager
  - potwierdzenie odbioru komunikatu hasłem z klawiatury telefonu (DTMF)
 • odpowiadanie na telefon
  - sprawdzenie stanu stref centrali
  - sterowanie odpowiednio zaprogramowanymi wyjściami
 • zaawansowana analiza sygnału centrali telefonicznej
  - rozpoznawanie sygnałów telefonicznych zgodnych z normą TBR 21
  - inteligentne ponawianie próby transmisji danych
  - programowalny algorytm postępowania centrali
 • obsługa modemów zewnętrznych
  - usprawnienie wymiany informacji z komputerem
  - komfortowa obsługa - programowanie z GUARD64/DLOAD64
  - obsługa modemów analogowych, ISDN i GSM
  - CA-64 posiada zarówno modem wewnętrzny, jak i możliwość podłączenia modemu zewnętrznego
  - centrala CA-64 używa standardowego modemu, nie wymaga modemu dedykowanego
 • bieżący wydruk zdarzeń (możliwa selekcja)
  - zbieżność z wydrukiem ze stacji monitorującej
  - nazwy wejść, modułów i użytkowników drukowane zgodnie z definicją w systemie
 • magistrale komunikacyjne - możliwość rozbudowy systemu
 • niestandardowe funkcje sterowania za pomocą operacji logicznych na wyjściach
 • automatyczna diagnostyka podstawowych elementów systemu


atest TECHOM w klasie S nr 163/03
świadectwo homologacji Ministra Łączności nr 1404/2000
z dn. 2000-12-11
CA-64 deklaracja zgodności CE

 

Źródło: www.satel.pl

 
PHU INTELDOM, ul. Kościelna 39, 42-282 Kruszyna, powiat Częstochowa
tel. (34) 320-23-10, (34) 362-70-73, tel.kom. 0603-352-097, 0606-631-145
e-mail: biuro@alarmyinteldom.pl